عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با بهره گیری از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه مد

مطابق طریقه، هر یک از آنتن­ها به ترتیب در محیط منتشر می­شوند، بخشی از امواج پس از برخورد به دیوار، انعکاس یافته و بخشی دیگر از آن عبور می­نمایند. امواج پس از نفوذ و رد کردن دیوار به مسیر خود

شکل 4-1: هندسه مسأله TWI

ادامه داده تا این که به جسم هدف برخورد می­کنند. اهداف میدان­های پراکندگی ایجاد می­کنند که بخشی از آن­ها توسط آنتن TRA دریافت می­گردد و ماتریس MDM را تشکیل می­دهیم. حال تکینیک­های DORT و TR-MUSIC را برای یافتن مکان اهداف به کار می­بندیم. شکل 4-2 تصاویر جسم­های هادی کامل را در مکان­های قرار داده شده نشان می­دهد. همانطور که دیده می­گردد هر دو تکنیک به خوبی در مد  اقدام کرده و مکان اجسام را تشخیص داه اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word