پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5

قسمتی از متن پایان نامه :

5  ضرورت پژوهش

مطالعه‌ی تاریخ تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، اظهار‌گر این واقعیت می باشد که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فساد، نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌درپی، خشونت‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع، اغلب ناشی از فساد بوده می باشد (همدمی‌خطبه‌سرا، 1384). نکته مهم و هشدار‌ دهنده‌ای که از تاریخ ملل استخراج می گردد و در تحلیل وقایع تاریخی به کرات به آن تصریح شده، این می باشد که «فساد هیأت حاکم»، از علل عمده سقوط حکومت‌ها و انحطاط، زوال تمدن‌ها، شیوع و گسترش فساد اداری – مالی بوده می باشد. به طوری که بین «سقوط حکومت‌ها و تمدن‌ها» و «فساد اداری – مالی» ارتباط مستقیمی ‌وجود داشته می باشد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1380). مطالب متعددی در این زمینه از قبل از میلاد تاکنون به رشته تحریر درآمده می باشد (دشتی، 1379). برای نمونه در حدود 2000 سال قبل در پادشاهی هند، کائوتی‌لیا[1]، نخست‌وزیر وقت، کتابی با عنوان آرتاشاسترا[2]  نوشت که در آن از فساد اداری – مالی در دستگاه دولتی بحث نمود و علت اصلی پیدایش فساد اداری – مالی در میان کارکنان دولتی را تمرکز همه امکانات و منابع در درون حکومت ذکر نمود. وی دولت را به کوزه عسل بزرگی تشبیه کرده می باشد که همه تمایل دارند به نحوی از آن انتفاع ببرند. در این کتاب چهل راه اختلاس نیز برشمرده شده می باشد (باردان، 1997، 81).

فساد با ضعف و انحطاط فرهنگی عیان می گردد. سوءاستفاده از اداره و امکانات دولتی برای رسیدن به نتایج غیر اداری موجب بروز معضلات اقتصادی، فقر، تخریب مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون،کاهش تکریم به قانون اساسی، افزایش عدم رقابت و ازبین رفتن شفافیت و حساب پس‌دهی[3] می گردد. فساد توسعه را خنثی، حکومت‌داری[4] مطلوب و دموکراسی را زایل و فرصت‌های کوشش مفید افراد، مؤسسات و سازمان‌ها را کاهش می‌دهد(معدنچیان،1382،94).

[1] Kautilya

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Arthashastra

1Transparency and Accountability

[4]Good Governance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:

مطالعه و مطالعه قدرت پیشگیری کننده عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد از فساد اداری.

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:

ارائه و تعیین راه‌کارها به مدیران در سازمان، جهت شناخت مقوله فساد اداری و کوشش در جهت اشاعه فرهنگ سازمانی متناسب در بین کارکنان سازمان به مقصود پیشگیری از فساد اداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5  با فرمت ورد