پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5

قسمتی از متن پایان نامه :

3مفاهیم پایه و اساسی فرهنگ

2-1-3-1 ارزش‌ها:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نوعی باورند که براساس آن‌ها مشخص می گردد چه چیز مطلوب و خوب می باشد (مانند آزادی اظهار) و چه چیزی نامطلوب و بد می باشد (مانند تقلب)(فرنچ و بل، 1385، 40).

2-1-3-2 فرهنگ[1] :

واژه‌ی فرهنگ از ریشه‌ی لغوی فعل «کشت کردن» می‌باشد. در زیست‌شناسی، سلول‌ها در محیط رشد می‌یابند. در مردم‌شناسی گاهی فرهنگ به روش‌های زندگی که مردم در آن زندگی می‌کنند، اطلاق می گردد. در رفتار سازمانی عبارت فرهنگ در جنبه‌های محدودتری هم‌زیرا ارزش‌ها و اعتقادات و توجه برنامه‌ریزی شده، مورد بهره گیری قرار می‌گیرد (دیانا[2]، 1995، 2-3).

تعاریف متعددى از فرهنگ ارائه شده می باشد که متجاوز از 160 تعریف می باشد. یکى از اولین تعاریف نسبتاً جامع از فرهنگ درسال 1871 توسط تایلور[3] ارائه شده می باشد. این مردم شناس انگلیسى اعتقاد داشت که فرهنگ عبارت می باشد از مجموعه پیچیده‌اى از علوم، دانش‌ها، هنرها، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، سنت‌ها و به گونه اختصار کلیه آموخته‌ها و عاداتى که یک بشر به عنوان عضو جامعه اخذ مى‌کند (ایران‌زاده، 199).

جدول (2-1): تعاریف متعدد فرهنگ از نظر متخصصان(محسنی،1375)

1culture

[2] Diana

3Taylor

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:

مطالعه و مطالعه قدرت پیشگیری کننده عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد از فساد اداری.

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:

ارائه و تعیین راه‌کارها به مدیران در سازمان، جهت شناخت مقوله فساد اداری و کوشش در جهت اشاعه فرهنگ سازمانی متناسب در بین کارکنان سازمان به مقصود پیشگیری از فساد اداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5  با فرمت ورد