تکه هایی از این پایان نامه :

تصویربرداری ماکروویو

تصویربرداری ماکروویو عبارت از هدایت و انجام یک سری اندازه­گیری­های الکترومغناطیس در باند ماکروویو، بر روی یک شیء و سپس استخراج پارامتر­های مهم نظیر شکل و جایگاه آن شی از داده­های حاصل شده، می باشد. پیش از ابداع چنین روشی، بهره گیری از اشعه­ی ایکس[1] روش متداول در تصویربرداری از اشیاء غیر قابل رویت بود. امّا تصویر حاصل با بهره گیری از این پرتو با خطا همراه می باشد و همچنین یک روش تصویربرداری تهاجمی به حساب می­آید. در این صورت ایده­ی بهره گیری از امواج الکترومغناطیس جهت تصویربرداری مطرح گردید. دلیل بهره گیری از پالس­های با پهنای باند وسیع (UWB)[2] به جای سیگنال­های تک فرکانس یا در یک محدوده­ی فرکانسی خاص، کاهش مشخصه­ی انعکاس­های داخلی اشیاء مورد پرتو دهی می باشد، در این صورت بهره گیری از امواج الکترومغناطیس توجیه می­گردد. بهره گیری از تصویربرداری ماکروویو در زمینه­های مختلف در حال افزایش می­باشد اما به دلیل ضعف در ارائه­ی الگوریتم­های جامع و کاربردی، هنوز نیاز به توسعه­ی بیشتر دارد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word