تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- کاهش تداخل

تداخل در شبکه های بیسیم از اشتراک منابع زمان و فرکانس در بین کاربران مختلف نتیجه می گردد. کاهش تداخل در سیستم های MIMO از طریق استخراج بعد فضایی و در نتیجه افزایش قابلیت تفکیک کاربران مختلف امکان پذیر می باشد و منجر به  بهبود  برد  و  پوشش شبکه ی بیسیم می گردد. به عنوان مثال، بهره ی آرایه ای با افزایش مقاومت سیستم مخابراتی نسبت به تداخل همانند نویز، موجب افزایش نسبت سیگنال به نویز و تداخل[1] (SINR) می گردد. به علاوه، با استخراج بعد فضا و هدایت انرژی سیگنال ارسالی به سمت کاربر هدف، می توان ایجاد تداخل برای سایر کاربران را به حداقل رساند [8].

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word