عنوان کامل پایان نامه :کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با بهره گیری از منطق فازی دو سطحی

تکه هایی از این پایان نامه :

کاربرد های شبکه حسگر بی سیم

گره های حسگر می توانند به مقصود کشف و یا مانیتورینگ انواع مختلفی از پارامترها یا شرایط فیزیکی مورد بهره گیری قرار می گیرند. حسگرهای بی سیم نسبت به حسگرهای سیمی مرسوم از مزایای قابل توجهی بر خوردارند. حسگرهای بی سیم نه تنها باعث کاهش هزینه و تاخیر در چیدمان می شوند، بلکه برای هر محیطی خصوصاً محیط هایی که بهره گیری از شبکه های حسگر مرسوم در آنها غیر ممکن می باشد، مانند زمین های غیر قابل سکونت، مناطق جنگی، فضای خارج از جو زمین و یا اقیانوس های عمیق به کار می طریقه.

با این حال قابلیت دسترسی به حسگر های ارزان قیمت و مخابرات بی سیم، نوید توسعه بازه وسیعی از کاربردها را در هر نوع زمینه نظامی و غیر نظامی داده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word