ارتباط بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2-12 ویژگی ها و مزایای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه باز به عنوان یکی از موفق ترین واسطه های مالی از نظر حجم معاملات،اندازه سرمایه تحت تملک،جذب مخاطبان عام و مدیریت حرفه ای سبدهای اوراق بهادار به پیشرفت های شگرفی در بازار های مالی پیشرفته دنیا طی سی سال گذشته دست یافته می باشد. این پیشرفت ها خصوصاٌ در آمریکا و انگلیس به عنوان یکی از بنیانگذاران و مبتکران اصلی در ایجاد این نوع از صندوق ها بسیار محسوس بوده به طوریکه تا سال 2005 مکان مناسبی را برای سرمایه گذاری 50 درصد از خانواده های آمریکایی به وجودآورده می باشد (Drivers of Mutual Funds, 2007,65).

به گونه کلی در ادبیات مالی، صندوق های سرمایه گذاری محملی برای انباشت سرمایه های خرد و کلان افراد مختلف جامعه می باشد که مزایای فراوانی را برای سرمایه گذاران غیر حرفه ای به همراه آورده که آنها را از دیگر واسطه های مالی متمایز می سازد که در ذیل به بعضی از این مزایا تصریح میگردد:

2-12-1 مدیریت حرفه ای [1]:

صندوق های سرمایه گذاری مشترک اساساٌ توسط مدیران صندوق تاسیس و مدیریت می شوند که این مدیران می بایستی به تایید مقامات قانونی ناظر بر بازار سرمایه برسند. به عنوان مثال در آمریکا نام مدیران در کمیسیون بورس و اوراق بهادار[2] و در انگلیس در کمیته خدمات مالی[3] به ثبت رسیده و تنها پس از احراز صلاحیت فنی و اخلاقی و داشتن مدارک حرفه ای لازم می توانند نسبت به تاسیس و اداره صندوق ها اقدام نمایند.مدیران اغلب صندوق هایی را با ماهیت ها گوناگون[4] و یا صندوق های خانوادگی[5] تحت کنترل خود دارند (هیبتی، 1381 ، 375).

2-12-2 صرفه جویی ها ناشی از مقیاس :

انباشت حجم بالای سرمایه قدرت چانه زنی صندوق های سرمایه مشترک را در خرید های عمده سهام و اوراق قرضه افزایش داده و اغلب در خرید هایی که در اندازه های بزرگ انجام می شود امکان دریافت تخفیفات یا تسهیلاتی را از موسسات دارندگان این اوراق دارا می باشند.از طرفی دربسیاری از کشور ها نرخ های کارمزد کارگزاران متغیر بوده که بهره گیری از نرخ های با کارمزد پایین تنها در خرید های بزرگ امکان پذیر بوده و برای سرمایه گذاران انفرادی امکان پذیر نمی باشد.

از دیگر مصادیق کاهش هزینه های هر واهد در مقایسه با سبدهای اوراق بهاداری که به صورت انفرادی مدیریت می شوند، کاهش هزینه های تحقیقات و مطالعات بازار می باشد به طوری که هرچه تعداد واحد های نزد سرمایه گذاران بیشتر باشد سهم کمتری از هزینه های پژوهش برای شناسایی فرصت های سود آور بر روی هر کدام از واحد های سرمایه گذاری سرشکن می گردد. جمیع موارد مذکور باعث صرفه جویی هایی در اداراه دارایی های صندوق گردیده که از آن به عنوان صرفه جویی های ناشی از مقیاس دانسته می گردد(Bauer & et al, 2002,3).

[1]Professional management

[2]Securities & exchange commission

[3]Financial services Authority

[4]Complex funds

[5]Family funds

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تحصیلات مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازدهی صندوق ها موثر می باشد ؟
  • آیا سابقه کاری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا سن مدیران بر بازده صندوق های سرمایه گذاری آنها موثر می باشد؟
  • آیا ریسک پذیری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا بین سن و ریسک پذیری مدیران ارتباط هست ؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری