عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-6صندوق های بازار پول

این صندوق ها ، شرکت هایی هستند که فقط روی اوراق بهادار کم مخاطره با سررسید کوتاه مدت فعالیت دارند.مانند این اوراق بهادار می توان به اوراق خزانه ،گواهی سپرده بانکی و اوراق تجاری تصریح نمود.

2-7-7 صندوق های رشد وتوسعه

این صندوق ها نوع دیگری از صندوق های سرمایه گذاری هستند که سیاست آنها بر مبنای خرید سهام شرکت هایی می باشد که در یک صنعت روبه رشد و بافرصت های سرمایه گذرای فراوان قرار دارد.لذا قیمت های سهام آنها به تناسب فرصت های سرمایه گذاری و اندازه رشد ی که در فروش دارند ، افزایش می یابند.البته بدیهی می باشد این نوع صندوق ها از مخاطره بسیار بالایی برخوردارند.

2-7-8 صندوق ها شاخص

این صندوق ها ، صندوق های سرمایه گذاری هستند که عملکرد آنها مبتنی و برابر با شاخص قیمت سهام می باشد.با در نظر داشتن اینکه رفتار،عملکرد،نرخ بازده این صندوق ها دقیقاٌ برابر رفتار، عملکرد و شاخص پرتفوی بازار می باشد بایستی قید کنند که شاخص مد نظر صندوق کدامیک از شاخص های موجود می باشد،مانند شاخص داوجونز و استاندارد و پورز.

صندوق های شاخصی ،نوعی صندوق سرمایه گذاری یا یونیت تراست ها می باشد که هدف سرمایه گذاری آن دستیابی به بازده یک شاخص انتخابی ،نظیر “S&P500″می باشد.به تعبیری دیگر،صندوق شاخصی ،دارایی خود را در سهام یا اوراق قرضه موجود در سبد یک شاخص ،سرمایه گذاری
می کند.

2-7-9 صندوق های قابل معامله در بورس

صندوق های قابل معامله در بورس بسیار شبیه به صندوق های شاخصی هستند و همانند آنها در سهام زیر مجموعهی یک شاخص یا سبد انتخابی از آن سرمایه گذاری می کنند.این صندوق ها اگر چه از نظر ساختاری به شکل شرکت سرمایه گذاری با بنیان باز یا یونیت تراست[1] تشکیل
می شوند،اما از جهاتی با آنها متفاوت هستند:

  • صندوق های قابل معمله در بورس سهام خود را به گونه مستقیم به سرمایه گذاران انفرادی نمی فروشند،سهام صندوق های قابل نعامله در بورس در گروه های بزرگ که اصطلاحاٌ به “یونیت ایجاد و انتشار” معروف می باشد منتشر و در اختیار سرمایه گذاران نهادی قرار می گیرد.
  • فروش” یونیت های ایجاد و انتشار “به سرمایه گذاران نهادی به صورت غیر نقدی انجام می گردد و سرمایه گذاران پیش روی یونیت های دربافتی ،سبدی از اوراق بهادار را که به گونه معمول همانند پرتفوی صندوق می باشد،در اختیار صندوق قرار می دهد.
  • سرمایه گذاران نهادی پس از خرید یونیت های ایجاد و انتشار ،آنها را تفکیک کرده و در بازار دسته دوم به سرمایه گذاران انفرادی واگذار می کنند.

2-7-10   صندوق های اوراق قرضه شهرداری ها

این شرکت های سرمایه گذاری ،سرمایه خود را روی اوراق قرضه بدون مالیات که توسط
شهرداری های ایالتی و شهری منتشر می گردد،تخصیص می دهند.

2-7-11  صندوق های سرمایه گذاری بین المللی

این شرکت ها در اوراق بهادار شرکت های خارجی سرمایه گذاری می کنند.بعضی از آنها فقط در اوراق بهادار یک کشور خاص سرمایه گذاری کرده و سهام این نوع شرکت ها بیشتر مورد تقاضای آن دسته از سرمایه گذارانی می باشد که قصد دارند از رشد اقتصادی یک کشور خاص بهره مند شوند. این شرکت ها به دلیل مدیریت حرفه ای و آشنایی با مقررات خاص آن کشور ،فرآیند تصمیم گیری در سرمایه گذاری خارجی را آسان می کنند.

[1]Unit trust

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تحصیلات مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازدهی صندوق ها موثر می باشد ؟
  • آیا سابقه کاری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا سن مدیران بر بازده صندوق های سرمایه گذاری آنها موثر می باشد؟
  • آیا ریسک پذیری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا بین سن و ریسک پذیری مدیران ارتباط هست ؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری