پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش

1-6-1 فرضیه اهم:

بین عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد و فساد اداری ارتباط معناداری هست.

1-6-2 فرضیه‌های اخص:

فرضیه اول: بین فاصله قدرت و فساد اداری در سازمان‌های دولتی ارتباط معناداری هست.
فرضیه دوم: بین فردگرایی و فساد اداری در سازمان‌های دولتی ارتباط معناداری هست.

فرضیه سوم: بین ابهام گریزی و فساد اداری در سازمان‌های دولتی ارتباط معناداری هست.

1-7 روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش، کمی و پرسشنامه‌ای می­باشد. در پژوهش حاضر از تحلیل رگرسیون بهره گیری می‌کنیم. در تحلیل رگرسیون هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغییر وابسته (ملاک) با در نظر داشتن تغییرات متغیرهای مستقل(پیش‌بینی) می باشد و اکثراً به مقصود کشف روابط عملی بین متغیرها به کار می‌رود.

1-8 ابزار گردآوری اطلاعات

اطلاعات را می­توان به روش­های گوناگون، در مکان­های مختلف و از انواع منابع گردآوری نمود. با در نظر داشتن این که در طرح­های تحقیقاتی مختلف هدف پژوهش‌گر متفاوت می­باشد، لذا پژوهش‌گر از ابزارهای مختلفی برای جمع­آوری اطلاعات بهره گیری می­نماید. روش­های گردآوری اطلاعات مشتمل بر روش­های کتابخانه­ای، انواع مصاحبه (حضوری، تلفنی، رایانه­ای)، پرسشنامه (حضوری، پستی یا الکترونیکی)، نظاره افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری می­باشد. در این پژوهش از روش­های ذیل جهت گردآوری اطلاعات بهره گیری می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:

مطالعه و مطالعه قدرت پیشگیری کننده عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد از فساد اداری.

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:

ارائه و تعیین راه‌کارها به مدیران در سازمان، جهت شناخت مقوله فساد اداری و کوشش در جهت اشاعه فرهنگ سازمانی متناسب در بین کارکنان سازمان به مقصود پیشگیری از فساد اداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5  با فرمت ورد