پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5

قسمتی از متن پایان نامه :

فضای فرهنگ ملی

فرهنگ ملی در ارتباط با فرهنگ سازمانی عبارت می باشد از، مجموعه پاسخ‌هایی که هرجامعه برای مسائل گوناگونش پیدا می کند که بر تجربیات نسل‌های گذشته قرار دارد و یا از طریق دست‌یابی به توانایی‌ها و ذخیره‌های تازه حاصل آمده می باشد و به گونه کلی بستری می باشد که در آن تجربیات، الگوها و قالب‌های رفتاری، ذهنیت‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، کدها و نمادهایی شکل می‌گیرد که به نوعی بر فعالیت‌ها و فرهنگ سازمان تاثیر می‌گذارند. این مجموعه از طریق یادگیری، فرهنگ‌پذیری و جامعه‌پذیری انتقال می‌یابد و جهت دهنده‌ی فرهنگ سازمانی مطلوب می باشد و می‌تواند فرهنگ مناسب سازمانی را تسهیل و طرفداری کند یا متوقف سازد یا کند سازد (ایران‌زاده، 1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی فرهنگ مناسب، فرهنگی می باشد نو و بسیار پویا که محصول آمیزش و برخورد فرهنگ‌هاست و مجموعه‌ای می باشد از ارزش‌ها و باورهایی که با یکدیگر ارتباط‌ی تنگاتنگ دارند و همدیگر را تقویت می‌کنند. این مجموعه به هیچ کشوری تعلق ندارد و در واقع حاصل تجربیات موفق تمام جوامع بشری می باشد. از طرف دیگر فقدان این عوامل باعث می گردد تا صنعت قوام پیدا نکند و از بهروری[1] بالا بر خوردار نباشد که نتیجه‌ی آن از یک‌سو به صورت کیفیت[2] پایین کالاها و قیمت تمام شده‌ی بالا و از سوی دیگر نابسامانی واحدها و نبود نظام‌ مدیریتی صحیح و عملی، تجلی پیدا خواهد نمود (همان منبع).

2-1-5-4-1 عوامل اصلی و موثر برفرهنگ ملی

عواملی که در این قسمت معرفی می شوند؛ عوامل اصلی و عمده موثر برفرهنگ می‌باشند که به اعتبار مطالعات انجام شده در فرهنگ کشور ایـــران تشخیص داده شده‌اند.

این عوامل عبارتنداز: (بازرگان، 1354)

[1] productivity

[2]quality

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:

مطالعه و مطالعه قدرت پیشگیری کننده عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد از فساد اداری.

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:

ارائه و تعیین راه‌کارها به مدیران در سازمان، جهت شناخت مقوله فساد اداری و کوشش در جهت اشاعه فرهنگ سازمانی متناسب در بین کارکنان سازمان به مقصود پیشگیری از فساد اداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5  با فرمت ورد