متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد

قسمتی از متن پایان نامه :

مولفه های سنجش کیفیت سود

با عنایت به تحقیقات گذشته پنج مورد از مهمترین ویژگی کیفی سود مورد توجه می­باشد که عبارت­اند از: 1- پایداری سود، 2- قابلیت پیش­بینی سود، 3- مربوط بودن سود به ارزش سهام، 4- به موقع بودن سود و 5- محافظه­کارانه بودن سود می­باشد (کردستانی و مجدی، 1386).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-1-1- پایداری سود

مقصود از پایداری سود، سودی که ناشی از فعالیت­های غیر عادی و غیر مترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار می باشد. به بیانی دیگر قابلیت دوام و تکرارپذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف می­گردد. تحلیلگران مالی و سرمایه­گذاران در تعیین جریان­های نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعیین کننده توجه نمی­کنند، بلکه برای آنها پایداری و تکرارپذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم می باشد. از دیدگاه آن­ها سود حاصل از فعالیت­های عملیاتی تکرارپذیر از اقلام غیرعادی و غیرمترقبه سود، محتوایی اطلاعاتی بیشتری دارد؛ زیرا اقلام تکرارپذیر سود معیار خوبی برای برآورد جریان­های نقدی آتی به حساب می آید (ثقفی و کردستانی، 1383). پایداری بالاتر سود مرتبط با ضریب بزرگتر متغیر سود در رگرسیون سود- بازده می باشد (خواجوی و ناظمی، 1384). همچنین پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری تعریف نموده­اند (فریمن، اوهلسن و پنمان[1]، 1982) و برای محاسبه آن از مدل اتورگرسیون بهره گیری می­گردد.

 

2-2-1-2- قابلیت پیش بینی سود

ارزش پیش بینی کنندگی سود یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد که به بهره گیری کنندگان صورت های مالی کمک می کند تا سود و جریان نقدی عملیاتی را با اطمینان و صحت بیشتری پیش بینی نمایند. در مفاهیم نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی توانایی پیش بینی به عنوان بخشی از ویژگی مربوط بودن مطرح شده و این گونه تعریف شده می باشد: “کیفیت اطلاعات که به بهره گیری کنندگان کمک می کند تا احتمال پیش بینی صحیح نتایج گذسته یا حال را افزایش دهد”. انجمن حسابداری آمریکا در بیانیه تئوری حسابداری چنین می نویسد: “در تدوین استانداردها معیار جامع، مفید بودن اطلاعات می باشد”. تقریبا بدون استثنا ادبیاتی که در این زمینه هست موضوع مفید بودن را به تسهیل در تصمیم گیری مرتبط ساخته می باشد. در اتخاذ تصمیم یکی از مهمترین نکات مورد توجه نتیجه تصمیم می باشد که به دلیل ارتباط نتیجه تصمیم به آینده تعیین نتیجه و پیامد تصمیم از طریق پیش بینی انجام می شود. بنابر این اطلاعات حسابداری برای این که بتواند در راستای تسهیل تصمیم گیری به سرمایه گذاران کمک کند، بایستی دارای توان پیش بینی باشد. اهمیت ارزش پیش بینی زمانی می باشد که افراد با بهره گیری از سود حسابداری، وجوه نقد عملیاتی را برآورد کنند.

[1] . Freeman, Ohlson & Penman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1) هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین جریان نقدی آزاد در شرایط پایداری سود، با بازده سهام می­باشد.

2) هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین جریان نقدی آزاد در شرایط وجود فرصت های رشد، با بازده سهام می­باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد  با فرمت ورد