پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:

مطالعه و مطالعه قدرت پیشگیری کننده عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد از فساد اداری.

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:

ارائه و تعیین راه‌کارها به مدیران در سازمان، جهت شناخت مقوله فساد اداری و کوشش در جهت اشاعه فرهنگ سازمانی متناسب در بین کارکنان سازمان به مقصود پیشگیری از فساد اداری.

1-4  اهمیّت پژوهش

فساد در نظام اداری، کم و بیش گریبان‌گیر همه‌ی کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با در نظر داشتن شکل‌های مختلف آن بی‌شمار می باشد. اهمیت مهار و کنترل فساد زمانی مشخص می گردد که پیامدهای ناشی از فساد را مطالعه کرده باشیم و آمار مشخصی از آثار آن داشته باشیم. برای پی بردن به اهمیت پژوهش درمورد مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی در پیشگیری از فساد اداری به بعضی از پیامدهای فساد که آسیب جدی به دولت و سازمان  وارد ساخته، تصریح می‌کنیم .

فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست‌های دولت، باعث اتلاف انرژی می گردد.

فساد مانع رشد رقابت و موجب خنثی شدن کوشش‌ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می گردد.

فساد، با تضعیف انگیزه‌ها، موجب زیان‌های اجتماعی، با تضعیف نهادهای موجود، باعث زیان‌های سیاسی، با توزیع ناعادلانه منابع، موجب زیان‌های اقتصادی می گردد.

فساد، به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیش بینی اقتصادی منجر می گردد و مانع توسعه‌ی پایدار می باشد، زیرا طریقه تصمیم‌گیری را مختل می‌سازد.

اقدامات فسادانگیز در نظام اقتصادی کشور در بعضی موارد توسط افرادی که به ظاهر متشرع و دین‌دار هستند انجام می‌گیرد و اعمال این افراد، مستقیماً به سوء بهره گیری از قدرت دینی ربط داده می گردد. در نتیجه این وضعیت به اعتبار نظام دینی لطمه وارد می کند (دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت،1380، 13).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:

مطالعه و مطالعه قدرت پیشگیری کننده عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد از فساد اداری.

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:

ارائه و تعیین راه‌کارها به مدیران در سازمان، جهت شناخت مقوله فساد اداری و کوشش در جهت اشاعه فرهنگ سازمانی متناسب در بین کارکنان سازمان به مقصود پیشگیری از فساد اداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید