پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5

قسمتی از متن پایان نامه :

اوضاع اقلیمی

السورت هانینگتن تاثیر عوامل آب و هوا در فعالیت‌های مختلف بشر قاطع و یقین‌کننده و حتی فعالیت‌های فکری بشر را محصول آب و هوا می‌دانست. ابن خلدون نیز از افرادی بود که به تاثیر عمیق آب و هوا در همه‌ی فعالیت‌های انسانی اعتقاد داشت. وی در اظهار نظریات خود معتقد بود حرکت و اقلیم باعث می گردد که بشر‌ها رفتار و افکار خاصی از خود بروز دهند (ایران‌زاده،1390) شکل(2-5).

شکل(2-5): اوضاع اقلیمی

2-1-5-4-1 -2 جایگاه جغرافیایی

الگوی روابط سیاسی و تجاری کشور که خود از عوامل تعیین کننده فرهنگ می‌باشد وابسته به جایگاه جغرافیایی کشور می باشد. قرار داشتن در یک منطقه سوق‌الجیشی از نظر سیاسی یا دور بودن از این گونه مناطق، هم‌مرز بودن با همسایه‌های قوی یا ضعیف، قرارداشتن در مسیرهای تجاری یا دور بودن از این مسیرها، مانند عواملی هستند که از مشخصات جایگاه جغرافیایی هر کشور به شمار می رود (دورانت،1356).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:

مطالعه و مطالعه قدرت پیشگیری کننده عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد از فساد اداری.

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:

ارائه و تعیین راه‌کارها به مدیران در سازمان، جهت شناخت مقوله فساد اداری و کوشش در جهت اشاعه فرهنگ سازمانی متناسب در بین کارکنان سازمان به مقصود پیشگیری از فساد اداری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5  با فرمت ورد