پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار گردآوری اطلاعات

اطلاعات را می­توان به روش­های گوناگون، در مکان­های مختلف و از انواع منابع گردآوری نمود. با در نظر داشتن این که در طرح­های تحقیقاتی مختلف هدف پژوهش‌گر متفاوت می­باشد، لذا پژوهش‌گر از ابزارهای مختلفی برای جمع­آوری اطلاعات بهره گیری می­نماید. روش­های گردآوری اطلاعات مشتمل بر روش­های کتابخانه­ای، انواع مصاحبه (حضوری، تلفنی، رایانه­ای)، پرسشنامه (حضوری، پستی یا الکترونیکی)، نظاره افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری می­باشد. در این پژوهش از روش­های ذیل جهت گردآوری اطلاعات بهره گیری می گردد .

پرسشنامه: یکی از متداول‌ترین ابزارهای جمع­آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیات پژوهش از پرسشنامه بهره گیری می گردد. .

مطالعه اسناد و مدارک: در این مرحله محقق به مطالعه کتب، مجلات، مقالات موجود در پایگاه­های اطلاعاتی و پایان­نامه­ها، طرح­های پژوهشی و سایر مستندات موجود در کتابخانه­های تخصصی پرداخته و با در نظر داشتن کمیابی منابع کتابخانه­ای در مورد موضوع پژوهش، مهم‌ترین منبع مورد بهره گیری محقق پایگاه­های اطلاعاتی اینترنتی و مجلات الکترونیکی بوده می باشد که این مسئله بر اهمیت پژوهش و به روز بودن اطلاعات می­افزاید.

1-9 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری مورد نظر برای جمع‌آوری داده‌ها، مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان غربی که 448 نفر می باشد. و برای حجم نمونه از روش تصادفی که 208 نفر بوده، بهره گیری می‌کنیم.

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده­ها برای مطالعه صحت و سقم فرضیات، در هر نوع تحقیقی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر  داده­های جمع­آوری شده از موضوع پژوهش می­باشد؛ تجزیه و تحلیل داده­ها از اصلی­ترین و مهم‌ترین بخش­های پژوهش محسوب می­گردد. داده­های خام با بهره گیری از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند و پس از پردازش به صورت اطلاعات در اختیار بهره گیری‌کنندگان قرار می­گیرند. در این پژوهش به مقصود تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده، از آمار توصیفی که مشخصات جمعیت­شناختی نمونه را مورد مطالعه قرار می­دهد و همچنین آمار تحلیلی شامل رگرسیون برای آزمون فرضیات بهره گیری می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1 اهداف اصلی پژوهش:

مطالعه و مطالعه قدرت پیشگیری کننده عوامل فرهنگ سازمانی مدل هافستد از فساد اداری.

1-3-2 اهداف جزئی پژوهش:

ارائه و تعیین راه‌کارها به مدیران در سازمان، جهت شناخت مقوله فساد اداری و کوشش در جهت اشاعه فرهنگ سازمانی متناسب در بین کارکنان سازمان به مقصود پیشگیری از فساد اداری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی مطالعه‌ی موردی سازمان جهO9P988-5  با فرمت ورد