پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک:

برنامه ریزی استراتژیک یک فرآیند تقریبا رسمی و خود اصلاح گرا می باشد که دربردارنده رویه هایی همچون:  تعریف  اهداف و  ایجاد  استراتژی هایی  جهت  کسب  آن  اهداف می باشد. یک استراتژی یک برنامه دراز مدتی از اقدام می باشد که جهت کسب یک هدف خاص قالب بندی و ترسیم شده می باشد.  به طوری که آنرا از تاکتیک و یا عکس العمل های فوری با منابع قابل دسترس در یک سازمان متمایز ساخته می باشد. در این راستا آبراهم لینکلن اظهار کرده که اگر ما بتوانیم در ابتداء بدانیم که کجا قرار داریم، و همچنین به کجا قرار می باشد که برویم، ما می توانیم تصمیم بگیریم که چه چیزی را جهت کسب اهداف مان انجام دهیم و چگونه آن ها را پیاده سازیم. نظر لینکلن به گونه اختصار عبارتست از اینکه برنامه ریزی استراتژیک یک بخشی از فرآیند مدیریتی می باشد که یک سازمان را در حالت کلی آزمایش می کند و در نتیجه آن، سه نکته کلیدی را به صورت سوال از خود بروز می دهد که عبارتند از: 1- ما امروز کجا قرار داریم 2- به کجا و چه زمانی ما آرزو داریم  که برویم ( به چه اهدافی و در طی چه دوره زمانی  به آرزوهایمان می خواهیم  برسیم) 3- چگونه ما می توانیم از مبداءی که قرار داریم به آن مقصد مورد نظر برسیم( Baloch , 2008& Inam ). برنامه ریزی استراتژیک در داخل سازمان یک وظیفه ای از وظایف مدیریت استراتژیک می باشد که مسئول فراهم کردن یک مسیر کلی  برای سازمان و یا  یک  مسیر خاص  در  محیط های  خاص  برای آن  سازمان می باشد. مانند استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، استراتژی های توسعه سازمانی، آرایش و طبقه بندی فناوری اطلاعات و استراتژی هائی که بسیار در تداوم فعالیت و کارایی دراز مدت یک سازمان مهم و اساسی می باشند.

جدول شماره 2-1: فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

Source: kaufman & et al , 2003” Strategic planning for success”

خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک

آن دسته برنامه های استراتژیکی موفق هستند که با مستنداتی کار کنند که تبیین دهند کجا می خواهید بروید و چه تغیرات سودمندی بایستی ایجاد کنید تا به آنجا که می خواهید دست بیابید. برنامه ریزی استراتژیک به سازمانها اجازه می دهد که تصمیمات اساسی بگیرند که آنها را به توسعه چشم انداز آینده سازمان راهنمایی کند. نتیجه این تلاشها “برنامه ریزی استراتژیک” فعالیتهایی می باشد که همه منابع را به سوی چشم انداز آینده هدایت می کند، برنامه ریزی استراتژیک بایستی هم عملی و هم انعطاف پذیر باشد ونیز راهنمای تصمیمات روزانه باشد. مانند فوایدی که برنامه ریزی استراتژیک دارد می توان به موارد ذیل تصریح نمود:

 • ارائه یک رشد و توسعه منظم و بقاء در رقابت.
 • برانگیختن سازمانها جهت اینکه پاسخگو در قبال نیازهای مشتریان باشند.
 • تحریک و یا برانگیختن آینده
 • نیرویی می باشد جهت تنظیم کردن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
 • افزایش کارآیی
 • بکار بردن یک رویکرد سیستمی در طرح ریزی و کسب یک نتیجه منطقی
 • ایجاد یک مبنا برای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
 • ارائه یک مدیریت کارکنان اثربخش و موثر،با بهره گیری از محک زنی های عملکرد واقعی و عملی
 • ارائه یک چارچوب تصمیم گیری
 • تسهیل مدیریت بحران و تصمیم گیری برای فرضیه هایی در حالت بحرانی
 • پیش بینی تأثیر تغییر و نفوذ نیروهای خارجی
 • بهبود روحیه کارکنان بخاطر روشنی و وضوح تمرکز،هدایت و رهبری،ارتباطات
 • ساخت یک شبکه ارتباطی ((Texas workforce commission , 2005.

و نیز بایستی تصریح گردد که از مهمترین خواص برنامه ریزی استراتژیک هادی بودن آن می باشد به این شکل که مسیر فعالیتها و عملیات سازمان را مشخص می سازد و همچنین مخاطرات را در تصمیم گیری کاهش

می دهد(الوانی،1387،65).

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک بر اساس گفته هایی بر پایه سه جزء اساسی به تبیین زیر می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-مطالعه و تعیین اندازه تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از

ارائه پیشنهادهایی به مقصود ارتقاء اندازه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد