ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3) اهمیت وضرورت پژوهش

به دنبال تفکیک مدیریت شرکت­ها از مالکیت انها ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان موضوع کیفیت حسابرسی اهمیت زیادی یافته می باشد.

کیفیت حسابرسی تأثیر کلیدی در کارایی بازار سرمایه اعمال می کند. این به آن سبب می باشد که کیفیت حسابرسی با فراهم کردن اطلاعات در خور اتکای صورت های مالی و افشای هرگونه رخدادی که می­تواند بر تصمیم­گیری موثر باشد از هدر رفتن سرمایه ای  به کار گماشته شده در بازار سرمایه در سایه تصمیم گیری برپایه نادرست جلو­گیری می­کند.

نتیجه تصمیمات سرمایه­گذاران همان واکنش بازار می باشد. واکنش سرمایه گذاران به شرکت­های با اخبار خوب منجر به بازده غیر منتظره مثبت و به شرکت­های با اخبار بد منجر به بازده غیر منتظره منفی می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آن جایی که کیفیت حسابرسی تأثیر کلیدی در کارایی بازار سرمایه دارد یعنی می­تواند با افشای هرگونه رخدادی برتصمیم گیری سرمایه گذاران موثر باشد و در نتیجه باعث واکنش بازار گردد. پس مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-4) جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

وجه فرق پژوهش حاضر مطالعه  تاثیر کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود می­باشد. یکی از عوامل اصلی که موجب ارتقای کیفیت اطلاعات و کاهش ریسک اطلاعاتی گزارش های منتشره از سوی شرکت­ها می­گردد، ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر می باشد حسابرسان به صورت کلی و به عنوان یکی از فرضیات رفتاری حسابرسی، پذیرفته اند که بایستی در برابر کیفیت کار خویش به عنوان یک کارشناس حرفه ای به کسانی که بر کار ایشان اتکا می­کنند، پاسخگو باشند (حساس یگانه،۱۳۸5 ). همچنین شاخص های کیفیت حسابرسی در این پژوهش شامل،دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، اندازه موسسه حسابرسی،  درجه اهمیت صاحبکارحسابرسی،  استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی می­باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید