عنوان کامل پایان نامه :کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با بهره گیری از منطق فازی دو سطحی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

دسته بندی شبکه‌های حسگر بی سیم

شبکه‌های حسگر بیسیم وابسته به کاربرد هستند. یک شبکه حسگر معمولاً برای یک کاربرد خاص چیده می گردد. پس ویژگی‌های مختلفی دارد.

مطابق با معیارهای مختلف، شبکه­های حسگر در دسته های مختلفی تقسیم بندی می گردد.

  • شبکه ایستا و متحرک: مطابق با تحرک نودهای حسگر، شبکه حسگرمیتواند ایستا یا متحرک باشد. درشبکه ایستا تمام نودهای حسگر بدون حرکت وایستا می‌باشند که این مسئله در ارتباط با بسیاری از کاربردها صدق می کند. با این تفاصیل بعضی از کاربردهای حسگر برای انجام عملیات حسگری مستلزم نودهای متحرک می‌باشند. شبکه بیوحسگر بیسیم با بهره گیری ازحیوانات کنترل شده خودمختار نمونه‌ای رایج از شبکه‌های حسگر متحرک می باشد [21]. در مقایسه با شبکه‌های حسگر ایستا که کنترل آن آسان‌تر واجرای آن‌هاساده‌تر می باشد، در طراحی شبکه‌های حسگر متحرک بایستی اثر تحرک درنظر گرفته گردد که این موضوع باعث افزایش پیچیدگی اجرای این نوع شبکه‌هامی‌گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word