عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-۱۳) واژگان کلیدی و اصطلاحات

کیفیت حسابرسی:

یک تعریف معمول از کیفیت حسابرسی پس از سال ها پژوهش توسط دی آنجلو(۱۹۸۱) به این شکل مطرح شده می باشد: «سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسی درکشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده»، همچنین دی آنجلو تأکید کرده که حسابرسی که موارد نادرست را کشف و گزارش نماید، حسابرس مستقل به معنای واقعی کلمه می باشد. وقتی دی آنجلو این مفاهیم را به کار گرفت، فرض اساسی وی این بود که بازار، کیفیت حسابرسی را که نمایانگر کیفیت واقعی حسابرسی می باشد درک می­کند(حساس یگانه، آذین فر، 1389).

استقلال حسابرس :

مجموعه ای از قواعد حرفه ای و اخلاقی که حسابرس را در اجرای فرایند حسابرسی یعنی شناخت و ارزیابی سیستم های کنترل داخلی و جمع آوری شواهد قابل اتکا و ارائه اظهار نظر همراهی می کند تا حسابرس بتواند اضهار نظر عاری از تحریف ارائه نماید. استقلال حسابرس را شکل می­دهد (حسن زاده وهمکاران،1392).

اندازه موسسه حسابرسی :

مهمترین تحقیقات انجام شده در رویکردعرصه حسابرسی مطالعه تاثیر اندازه موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می باشد.بسیاری از تحقیقات از ارتباط مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی پشتیبانی می­ کند.

دی آنجلو (۱۹۸۱) معتقد می باشد که موسسه های حسابرسی بزرگتر انگیزه قویتری برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالاتر دارند زیرا علاقه مند هستند که شهرت بهتری در بازار به دست آورند.

حق الزحمه حسابرس:

حق الزحمه حسابرسی، منعکس کننده هزینه اقتصادی حسابرسان کارآمد می­باشد. از منظر حسابرس، حسابرسان به دنبال حداقل کردن کل هزینه ها از طریق تراز کردن هزینه های منابع­خود(هزینه های انجام کار حسابرسی بیشتر) و زیان­های آتی ناشی از بدهی قانونی می­باشند. کوشش حسابرسی بیشتر، احتمال اینکه حسابرسان متحمل زیان­های بدهی شوند را کاهش می­دهد و حسابرس حجمی از کار حسابرسی را که کل هزینه­ها را حداقل می­کند، ارایه می­­نماید (حضرتی و پهلوان، ۱۳۹۱).

 دوره تصدی حسابرس:

طول مدتی که حسابرس با مشتری ارتباط دارد.

درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی :

موضوع حسابرسی‌شده تا چه اندازه مهم می‌باشد. این معیار می‌تواند از طریق اندازه مالی واحد مورد حسابرسی و تاثیری که عملکرد آن واحد بر عموم جامعه یا بر موضوع­های اصلی مالی داراست مورد ارزیابی قرار گیرد (اسدی و دارابی ،1391).

تخصص حسابرس در صنعت:

تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده­­ های سازنده جهت کمک(خلق ارزش افزوده) به صاحبکاران، همچنین فراهم کردن دیدگاه و یا راه کارهای تازه برای بعضی از موضوع هایی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با ان مواجهه می شوند. در اقدام شرکت های صاحبکار به چند دلیل به دنبال بکارگیری حسابرسان متخصص هستند. یکی از این علت های کاهش هزینه هاست. صرفه جویی در هزینه ها ناشی از بکارگیری حسابرسان متخصص بیش از اندازه صرفه جویی ناشی از بکار گیری سایر حسابرسان می باشد. دلیل دیگر این می باشد انتظار می رود این گونه حسابرسان مشاوره و راهنمایی بهتری در زمینه نحوه تهیه و افشای اطلاعات ارایه دهند( حساس یگانه و همکاران ،۱۳۹۱).

ضریب واکنش سود:

ضریب واکنش سود، بازده غیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق بهادار منتشر کرده، اندازه گیری می کند. به بیانی دیگر ضریب واکنش سود، حساسیت بازار به اعلان سود را به وسیله ضریب شیب رگرسیون بین بازده های غیرعادی و سود­ های غیرمنتظره، اندازه گیری می­کند ( مرادی وهمکاران، ۱۳۸۹).

سود غیر منتظره:

سودغیرمنتظره عبارت می باشد ازتفاوت بین سودواقعی هرسهم و سود پیش بینی شده آن سهم.

اقلام تعهدی:

سیستم حسابداری تعهدی رویدادهای مالی را در زمان ایجاد و بدون در نظر داشتن زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط، شناسایی می کند، در صورتی‌که در یک سیستم حسابداری نقدی، ورود یا خروج وجه نقد ملاک شناسایی ‌می‌باشد. پس در شرایطی که زمان وقوع رویداد مالی با زمان ورود یا خروج وجه حاصل آن متفاوت می باشد، همواره سیستم تعهدی فراهم‌کننده اطلاعاتی بیشتر جهت بهره گیری‌کنندگان از اطلاعات مالی می باشد. این اطلاعات اضافی  اقلام تعهدی نامیده می شوند (میرزایی و مهرآذین ،1391).

مدیریت سود:

مدیریت سود را می توان به عنوان فرایند انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای دستیابی برای اهداف خاص، تعریف نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حسن شهرت :

واتز و زیمرمن[1](۱۹۸۶) استدلال می­کنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان می باشد.

 کیفیت سود:

کیفیت سود مفهومی واضح و روشن و قابل نظاره نیست و در پژوهش های گذشته تعاریف متعددی در مورد آن اظهار شده می باشد و اجماعی در خصوص تعریف آن وجود ندارد. در اکثر مطالعات با این استدلال که اقلام تعهدی اختیاری معیار مستقیمی از مدیریت سود می باشد و عاملی می باشد که به کیفیت سود کمک می­کند، برای اندازه­گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی اختیاری بهره گرفته شده می باشد(حساس یگانه و همکاران،1391).

[1] .Watts and. Zimmerman.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول مطالعه مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، مطالعه مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری