عنوان کامل پایان نامه :طراحی و مطالعه روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با بهره گیری از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- مدل کانال

مدل کردن کانال در واقع برای توصیف انتشار در محیط های بیسیم به کار می رود و مطالعه آن در طراحی الگوریتم های پردازش سیگنال و در نتیجه پیاده سازی بهینه ی سیستم های مخابرات بیسیم از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در تقریبا تمام سیستم های بیسیم، مدل کانال چند مسیره ی آماری[1] برای توصیف کانال های بیسیم به کار می رود. بر اساس این مدل، پاسخ ضربه ی کانال چند مسیره متغیر با زمان همراه با محوشدگی مقیاس کوچک عبارتست از:

 

که در آن  گین مختلط مربوط به مسیر ام کانال،  فاز مربوط به مسیر ام کانال (که وابسته به تاخیر و داپلر کانال می باشد)، و  تاخیر متناسب با مسیر ام کانال می باشد.  مولفه ی متناظر با مولفه ی LOS می باشد. در کانال چند مسیره چنانچه طول پالس ارسالی برابر  باشد، طول سیگنال دریافتی برابر  خواهد بود که   پخش تاخیر[2] کانال چند مسیره می باشد. همان گونه که در شکل (3-1) نظاره می گردد، اگر  باشد آنگاه مولفه های چند مسیره تقریبا بر روی هم دریافت می شوند. اصطلاحا گفته می گردد که این کانال دارای محوشدگی باریک باند[3] می باشد. از طرف دیگر، اگر  باشد آنگاه مولفه های چند مسیره مختلف قابل تفکیک خواهند بود و در این حالت ISI در گیرنده رخ خواهد داد. . اصطلاحا گفته می گردد که این کانال دارای محوشدگی پهن باند[4] می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word