عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

1-10 متغیرها و واژه های کلیدی :

صندوق سرمایه گذاری : صندوق­ سرمایه­گذاری مشترک، نهادی می باشد که منابع مالی را از مردم جمع­آوری نموده و در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه­گذاری می­کند. این صندوق‌ها با در نظر داشتن تعریف صورت گرفته در قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی در آذرماه 1384 و به عنوان جایگزین مناسبی برای سبدهای مشاع ایجاد گردیده‌اند .(وب سایت بورس اوراق بهادار تهران )

بازده : در واقع عایدات سرمایه گذاری صندوق ، مانند سرمایه گذاری در یک سهم که میتواند به گونه کلی دونوع بازده شامل سودهای نقدی دریافتی و عایدات سرمایه ای ناشی از افزایش قیمت سهم را برای دارنده ایجاد نماید ، نیز از همین محل ها به دست می آید ، از آنجا که صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، لازم می باشد تمامی خالص عایدات خود ( مانده درآمد کل پس از کسر هزینه ها ) را بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری توزیع کنند پس , منافع حاصل از سرمایه گذاری های فروخته شده از تغییر قیمت دارایی ها و سرمایه گذاری های موجود نیز در محاسبه بازده مدنظر قرار میگیرد .

روش محاسبه : با بهره گیری از NAV تاریخی جمع آوری شده از صندوق های سرمایه گذاری مشترک از ابتدای سال 1389تا پایان 1391 به شکل روزانه و فرمول زیر بازدهی ماهانه صندوق محاسبه میگردد .

خالص ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری (NAV): عبارت می باشد از جمع ارزش دارایی ها و اوراق بهادار منهای بدهیهای صندوق تقسیم بر تعداد واحد هایی که نزد سرمایه گذاران می باشد .

: بازده صندوق p در دوره t

: خالص ارزش دارایی روزانه صندوق در انتهای دوره

: خالص ارزش دارایی روزانه صندوق در ابتدای دوره

تحصیلات :در این پژوهش مدارک تحصیلی شامل تحصیلات دانشگاهی مدیران  لیسانس ، فوق لیسانس و دکتری می باشد .

ریسک پذیری : ریسک پذیری را می توان “انجام هرگونه فعالیتی که دارای حداقل یک نتیجه مبهم و یا نامطمئن باشد” ( Yates , et al.,1994 )و یا “قبول خطر کردن یا پذیرفتن احتمال ضرر و زیان برای رسیدن به مقصود” ( لطیفی ، 1369 ) تعریف نمود .

سابقه کار :مقصود از سابقه کار در این پژوهش تجربه حرفه ای مدیران در بازار های سرمایه می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیران کم تجربه : مدیران با تجربه کاری زیر 5 سال

مدیران با تجربه : مدیران با تجربه کاری بین 5 تا 15 سال

مدیران با تجربه بسیار بالا : مدیران با تجربه کاری بالای 15 سال

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تحصیلات مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازدهی صندوق ها موثر می باشد ؟
  • آیا سابقه کاری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا سن مدیران بر بازده صندوق های سرمایه گذاری آنها موثر می باشد؟
  • آیا ریسک پذیری مدیران در بازده صندوق های سرمایه گذاری موثر می باشد ؟
  • آیا بین سن و ریسک پذیری مدیران ارتباط هست ؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری