عنوان کامل پایان نامه :طراحی و مطالعه روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با بهره گیری از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- الگوریتم تخمین کانال [1]Li

همان گونه که در بخش های (5-2) و (5-3) دیدیم با بهره گیری از سیگنال های آموزشی متعامد، نه تنها تخمین کانال با بهره گیری از یک سمبل آموزشی صورت گرفت بلکه پیچیدگی تخمینگر نیز به صورت قابل ملاحظه ای نسبت به حالت بهره گیری از چند سمبل آموزشی کاهش پیدا نمود. اما در این روش جهت کاهش تداخل بین آنتنی، هر آنتنی که در یک گروه از زیر حامل های آموزشی سمبل های آموزشی ارسال می نمود، سایر آنتن ها سیگنالی ارسال نمی کردند. به تعبیری در  زیر حامل اختصاص یافته برای تخمین کانال در هر آنتن فرستنده، تنها  شامل سمبل آموزشی بوده و در  زیر حامل، سیگنالی ارسال نمی گردید. در این قسمت به معرفی روشی مبتنی بر معیار LS می پردازیم که کوشش می کند با به کارگیری تمامی زیر حامل های تخصیص یافته جهت تخمین کانال از طریق ارسال سمبل آموزشی، تخمینگری با عملکرد بهتر را استخراج کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word