تکه هایی از این پایان نامه :

در حالت کلی روش MWI را می­توان به دو دسته تقسیم نمود:

  • MW Tomography (MWT)
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف این روش بازسازی خواص دی­الکتریک جسم ناشناخته از سیگنال­های ماکروویو پراکنده[1] شده می باشد، که از طریق حل یک معادله­ی پراکندگی معکوس[2] غیر خطی انجام می­گیرد، این روش اجازه می­دهد توزیع ضریب نفوذپذیری مختلط[3] جسم هدف بازسازی گردد.  برای بازسازی خواص، جسم هدف توسط منابع مختلفِ شناخته شده­ی ماکروویو روشن می­گردد و میدان­های پراکنده شده توسط جسم هدف در مکان­های مختلف اندازه­گیری می­گردد. درنتیجه خواص دی الکتریک جسم مورد نظر با حل معادله­ی پراکندگی غیر خطی تعیین می­گردد (شکل 1-1).

  • تکنیک رادار UWB

این روش به دنبال بازسازی پروفیل دی­الکتریک کامل نیست، بلکه به دنبال آشکارسازی محل جسم هدف از سیگنال­های پراکنده شده می­باشد. البته تصویربرداری با رادارهای UWB معمولی به علت محدودیت ساختار آنتن­ها رزولوشن مطلوبی نخواهد داشت. این محدودیت را می­توان با تکنیک معکوس زمانی (TR)[4] که وضوح بهتری دارد مرتفع نمود، که به عنوان یکی از روش­های مطلوب در این گروه از تصویربرداری پیشنهاد می­گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word