عنوان کامل پایان نامه :کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با بهره گیری از منطق فازی دو سطحی

تکه هایی از این پایان نامه :

معماری‌های شبکه

یک شبکه حسگرمعمولاً از تعداد زیادی نود حسگر که به شکل متراکمی درمنطقه مورد نظر چیده شده‌اند و یک یا ایستگاه پایه تشکیل شده که نزدیک به ناحیه حسگری یا در داخل آن قرار دارند، که درشکل 2-2 نشان داده شده می باشد. سینک (ها) فرمان‌ها یا پرس وجو ها را درناحیه حسگری به نودهای حسگرمی فرستند ونودهای حسگر نیز برای انجام کار حسگری وارسال داده‌های حس شده به سینک (ها) بایکدیگر همکاری می‌کنند. درعین حال سینک (ها) به عنوان مسیری به سمت خارج از شبکه‌هایی مانند اینترنت اقدام کرده،داده‌ها را از نودهای حسگر جمع آوری کرده، پردازش ساده‌ای را برروی داده‌های جمع آوری شده انجام می‌دهد، سپس اطلاعات مربوطه (یا داده‌های پردازش شده) را از طریق اینترنت به کاربرانی که آن را درخواست کرده ویا از این اطلاعات بهره می‌گیرند، می‌فرستد.

شکل(2-2) معماری شبکه حسگر

 

برای ارسال داده‌ها به سینک مورد نظر، هرنود حسگر می‌تواند ازانتقال برد طولانی تک پرشی بهره گیری کند که منجر به معماری شبکه تک پرشه می گردد. اما انتقال برد طولانی ازنظر مصرف انرژی پرهزینه بوده ودر شبکه‌های حسگر،انرژی مورد نیاز برای برقراری ارتباط بسیار بیشتر ازانرژی لازم برای حس کردن ومحاسبه می باشد (شکل2-3). برای مثال انرژی مورد نیاز برای ارسال یک بیت داده به گیرنده‌ای در فاصله 100متر برابر با انرژی لازم برای اجرای 3000 دستور می باشد[24]. نسبت انرژی لازم برای ارسال 1 بیت بر روی محیط بی سیم به انرژی مورد نیاز برای پردازش همان بیت می‌تواند در بازه10000- 1000 باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word