شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با بهره گیری از منطق فازی دو سطحی

تکه هایی از این پایان نامه :

نظارت و امنیت

می‌توان از شبکه های حسگر بی سیم دربسیاری از کاربردهای نظارتی وامنیتی بهره گیری نمود. به عنوان مثال، حسگرهای صوتی، شکلی وانواع دیگری ازحسگرها را می‌توان درساختمان ها، فرودگاه‌ها،متروها ودیگر زیر ساخت های بحرانی مانند تاسیسات هسته‌ای یا مراکز مخابراتی به مقصود شناسایی و ردیابی مهاجمان واعلان خطرهای به موقع ومحافظت از آنها درمقابل حملات، بکارگرفت. برخلاف کاربردهایی که به زیر ساختی معین نیازی ندارند، بسیاری از کاربردهای امنیتی می‌توانند موجب ایجاد یک زیر ساخت برای تأمین توان و برقراری ارتباطات شوند. [19]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word