تکه هایی از این پایان نامه :

هوشمندی خانه

از شبکه های حسگر بی سیم می‌توان به مقصود تأمین محیط‌های زندگی راحت‌تر و هوشمندانه‌تر برای بشر‌ها بهره گیری نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • خانه هوشمند :حسگرهای بیسیم می‌توانند درداخل یک خانه جاسازی شده وتشکیل یک شبکه خانگی مستقل دهند. برای مثال یک یخچال هوشمند متصل به یک فر یا مایکروویو هوشمند می‌تواند منویی را براساس فهرست مواد غذاهایی موجود در یخچال فراهم کرده و پارامترهای پخت و پز مربوطه را به فر یا مایکروویو هوشمند ارسال کند که درجه حرارت و زمان مطلوب برای پخت و پز را تنظیم خواهد نمود [20].برنامه تلویزیونی،دستگاه‌هایVCR،DVD وCD می‌توانند توسط اعضای مختلف خانواده ازراه دور نظارت وکنترل شوند.
  • ندازه گیری ازراه دور: می‌توان ازحسگرهای بیسیم برای خواندن ازراه دور کنتورهای آب،گاز یا برق درخانه وسپس ارسال آنها به یک مرکزراه دور از طریق مخابرات بیسیم بهره گیری نمود.

علاوه بر کاربردهای فوق می‌توان ازشبکه های حسگر بی سیم با قابلیت خود پیکربندی در بسیاری ازحوزه ها مانند امداد ونجات، کنترل ترافیک، مدیریت انبار و مهندسی عمران بهره گرفت. بااین حال لازم می باشد قبل ازآنکه این کاربردهای موجود به واقعیت تبدیل شوند، چند موضوع تکنیکی حل گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word