عنوان کامل پایان نامه :کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با بهره گیری از منطق فازی دو سطحی

تکه هایی از این پایان نامه :

کنترل فرایند صنعتی

درصنعت نیزمیتوان از شبکه های حسگر بی سیم به مقصود مانیتورینگ فرآیندهای ساخت یاشرایط تجهیزات ساخت بهره گیری نمود. به عنوان مثال، می‌توانند درخطوط تولید و مونتاژ باهدف مانیتورینگ وکنترل فرآیندهای تولید به کار گرفته شوند. تاسیسات شیمیایی یا تصفیه کننده‌های نفتی می‌توانند ازحسگرهایی برای مانیتورینگ شرایط خط لوله خود به طول چندین مایل بهره گیری کنند. همچنین حسگرهای بسیار کوچکی را می‌توان در داخل ماشین، جایی که توسط بشر‌ها غیرقابل دسترس می باشد، به مقصود مانیتورینگ شرایط ماشین و دادن هشدار برای هرگونه نقص و خرابی جاسازی نمود. به گونه متداول، معمولاً تجهیزات بر اساس یک طرح زمانبندی مثلاً هرسه ماه یک بار مطالعه می شوند که تا حد زیادی هزینه بر می باشد. مطابق با آمارهای مربوطه، یک سازنده تجهیزات ا یالات متحده هرساله میلیاردها دلار هزینه صرف نگهداری می کند[16]. درصورتیکه باداشتن شبکه‌های حسگر، نگهداری می‌تواند براساس این تجهیزات صورت گیرد، که انتظار می‌رود به شدت باعث کاهش هزینه‌های نگهداری، افزایش طول عمر ماشین وحتی نجات جان بشر‌ها گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word